De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 18 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG- commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van voorzitter en van voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit.

De vacatures zijn ontstaan door het vertrek van onder andere Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en oud-burgemeester van Utrecht als voorzitter van het algemeen bestuur van de VNG, Fred Schenk, raadslid Bunnik, als lid van de Commissie Bestuur en Veiligheid, en Peter van Corler, raadslid Utrecht, als lid van de Commissie Raadsleden en Griffiers. Jan van Zanen, die sinds 2015 bestuursvoorzitter is, heeft al aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe benoemingstermijn.

Voor de vacatures van voorzitter en van voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit is er een uitgebreidere profielschets beschikbaar, zo laat de VNG weten. Kandidaten voor deze posities moeten rekening houden met een tijdsbeslag van een dag in de week. Voor overige bestuurs- en commissieleden is er een beknopte profielschets en wordt gerekend op een tijdsbeslag van een halve dag per week.

U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 23 september a.s. vóór 12.00 uur, via de website https://governance.vng.nl/. De adviescommissie governance (voorzitter Paul Depla) selecteert vervolgens per vacature één kandidaat. De kandidaten worden uiterlijk 23 oktober aanstaande bekend gemaakt aan de leden. Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de Buitengewone ALV van 27 november aanstaande spreken de leden zich uit over de kandidaten.

  • Klik hier voor het nieuwsbericht, de ledenbrief en de profielschetsen op de website van de VNG.
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.