De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges. Raadsleden, griffiers, secretarissen, wethouders en burgemeesters zijn van harte uitgenodigd om zich uiterlijk 1 juli aanstaande kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in bestuur, commissies en colleges.

Oorspronkelijk was de deadline donderdag 2 juni, maar het VNG-bestuur heeft besloten om de kandidaatstellingsprocedure te verlengen.

Conform de VNG Statuten worden alle functies opengesteld, behalve die van voorzitter, vicevoorzitter en een aantal vacatures in de commissie Europa & Internationaal. Voor deze functies geldt een afwijkende benoemingstermijn. Daar komt bij dat huidige leden van bestuur en commissies, die zich in hun eerste benoemingstermijn bevinden, zich kunnen kandideren voor een tweede en laatste benoemingstermijn.

U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur, adviescommissies en colleges tot uiterlijk donderdag 2 juni 2022 vóór 12.00 uur – Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.

In deze profielschetsen worden de bestuurlijke organisatie en werkwijze van de VNG en algemene en specifieke profielschetsen voor het bestuur, de adviescommissies en de colleges, waarin de belangrijke thema’s voor de periode 2022-2026 kort worden geschetst. Kandidaten kunnen zich op basis hiervan aanmelden voor vacatures. De VNG verzoekt kandidaten om in hun motivatie gericht in te gaan op hun relevante netwerk, ervaring en expertise. Daarbij ontvangen we ook graag een curriculum vitae.

In een brief aan de leden benadrukt de VNG dat niet alle kandidaatstellingen zullen kunnen worden gehonoreerd. “Op basis van de ervaringen in afgelopen vacaturerondes na raadsverkiezingen houden wij rekening met in totaal 600 tot 800 kandidaten voor 226 vacatures. We zijn alle kandidaten bij voorbaat dankbaar voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van de bestuurlijke organisatie van de VNG en hopen dat straks ook de niet voorgedragen kandidaten in een andere hoedanigheid hun bijdrage willen leveren. Zeker in deze spannende periode met een nieuw kabinet en grote opgaven voor de gemeenten, heeft onze vereniging de inzet van u allen hard nodig.”

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.