De provincie Utrecht heeft in overleg met de gemeenten en regio’s afspraken gemaakt over woningbouw en bedrijventerreinen. De samenwerking zorgt ervoor dat bouwplannen sneller kunnen worden uitgevoerd.

De plannen staan beschreven in het Ontwerp provinciaal programma wonen en werken dat met de bijbehorende plan-Milieu Effect Rapportage vanaf 1 juni zes weken lang ter inzage komt te liggen. In het programma (deel realisatie) staan de plannen die zo goed als vast staan en op korte en middellange termijn (tot circa 2030)  uitgevoerd kunnen worden. Voor de drie regio’s gaat het in totaal om ruim 84.000 woningen en 54 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen. Tot 2040 zijn nog meer woningen en bedrijventerreinen nodig. Daarvoor zijn ook al plannen en ideeën: deze zijn opgenomen in het ‘pijplijn’-deel. Hierin zijn plannen voor in totaal 82.000 woningen en 94 hectare bedrijventerrein opgenomen.

Het afgelopen jaar is overleg gevoerd met gemeenten en regio’s om samen af te spreken waar en hoeveel gebouwd gaat worden, met oog voor bereikbaarheid en de eerder genoemde opgaven. In april en mei heeft de provincie overeenstemming bereikt met de gemeenten over de regionale programma’s voor wonen en werken. Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen: “Om sneller te kunnen bouwen is een goede samenwerking cruciaal. Niet alleen tussen overheden onderling, maar ook met ontwikkelaars en andere partijen. Zij bouwen immers de huizen en bedrijven. Door intensief samen te werken, wordt het bovendien makkelijker om mee te bewegen met de vraag vanuit de samenleving en onderweg plannen aan te passen.”
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.