De provincie Utrecht heeft een speciale taskforce in het leven geroepen, die de gevolgen van de coronacrisis gaat proberen te beperken. Daarvoor werkt de taskforce samen met het rijk, de Utrechtse gemeenten en andere instanties.

De taskforce is een initiatief van gedeputeerde Robert Strijk: “De impact van het coronavirus op de samenleving is enorm groot: fysiek en sociaal maar ook economisch. Koepels van economische sectoren, onderaannemers en leveranciers doen een indringend beroep op overheden om hen te steunen, ook op ons.”

Reden voor de provincie om, aanvullend op de maatregelen die nu al zijn en worden genomen, te kijken naar de bijdrage die het provincies en gemeenten kunnen leveren om de effecten van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Om de meest effectieve maatregelen te kunnen treffen, zullen de economische effecten van de coronacrisis nauwlettend in de gaten worden gehouden. Daar waar de al ingestelde noodmaatregelen van EU, het rijk en gemeenten zelf geen of te weinig effect hebben, wordt bezien of aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn.

De provincie stelt dat zij zich in deze crisis maximaal wil inspannen voor het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven. Samenwerking vindt plaats met de regionale taskforce van de EBU om onze virtuele oren en ogen goed open te hebben om te horen wat speelt.

Gedeputeerde Robert Strijk: “Daar waar de huidige ondersteunende maatregelen onvoldoende werken voor groepen van ondernemers, en dit zeer waarschijnlijk niet de bedoeling is van het kabinet, geven we dit door via onze relaties met het ministerie of kijken we wat we zelf willen en kunnen doen.”

Ook de lokale media wordt niet vergeten. “Het vanuit het coalitieakkoord voorgenomen onderzoek naar de versterking van de lokale journalistiek wordt benut om concrete ondersteuning te onderzoeken. We proberen onze aanpak te versnellen”, aldus de provincie.

De taskforce is via email en telefoon te bereiken: taskforce-corona@provincie-utrecht.nl of 030-258 29 29.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.