De gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht zijn mede-ondertekenaar van de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

Met de deal bevestigen acht gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk dat zij willen samenwerken aan aan manieren om beter om te gaan met de gevolgen van bodemdaling. De deal werd namens het rijk getekend door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Groene Hart uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. De projecten binnen deze Regio Deal zijn gericht op het bieden van handelingsperspectief voor bewoners, bedrijven en overheden hoe om te gaan met de effecten van bodemdaling. Het gaat hierbij om kennisontwikkeling en verspreiding van oplossingen die betrekking hebben op onder andere woningbouw, agrarisch ondernemerschap en CO2 reductie. Ook voorlichting en advies krijgen een belangrijke rol.

Voor de totstandkoming van de Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 10 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.