De Staat van Utrecht heeft onder de titel ‘Kennismaken met de wateropgaven in de provincie Utrecht’een nieuwe special gepubliceerd. De special werd gelanceerd tijdens een bijeenkomst in de Statenzaal van het Huis van de Provincie Utrecht.

De Staat van Utrecht is een onafhankelijke kennisbron die data en inzichten verzamelt over de provincie Utrecht en haar 26 gemeenten. Op haar website is uiteenlopende informatie te vinden over verschillende maatschappelijke en beleidsrelevante onderwerpen.

De nieuwe special van de Staat van Utrecht brengt de verschillende wateropgaven kort en krachtig in beeld voor de provincie Utrecht. Ook voor diegenen voor wie het onderwerp nog nieuw is. Bijvoorbeeld geïnteresseerde inwoners of professionals die voor het eerst beroepsmatig met ‘water’ aan de slag gaan. Onderwerpen die onder andere langskomen zijn zeespiegelstijging, zoet watertekorten, bodemdaling, water-kwaliteitsvraagstukken, de taken van waterschappen, gemeenten en provincie en de nieuwe opgaven rond waterzuivering.

Een belangrijke conclusie is dat er de afgelopen decennia een nieuw tijdperk van wateropgaven is aangebroken. Niet langer kunnen alle vraagstukken vooral door een kerngroep van waterdeskundigen worden opgelost. De inzet van veel nieuwe groepen is nodig, zoals professionals op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer en klimaatwetenschap, maar ook inwoners zelf.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.