Toon 1 van 4

In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen zouden partijen zich serieus moeten buigen over de vraag of het traditionele formatieproces nog wel volstaat. Anders formeren levert namelijk behoorlijk wat voordelen op voor de lokale democratie.

Patrick van Domburg

Nu de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 op gang komen, nadert ook het moment dat raadsfracties met elkaar in gesprek gaan over het formeren van een nieuwe coalitie en een daaraan gekoppeld akkoord.

Tegen die achtergrond hielden de VNG afdeling Utrecht en het landelijke programma ‘Lokale Democratie in Beweging’ (ministerie BZK en de landelijke VNG) in de raadzaal van het stadhuis van IJsselstein de bijeenkomst ‘Formeren, zo kan het ook!’ over alternatieve vormen van formeren.

Patrick van Domburg, burgemeester van gastgemeente IJsselstein, toonde zich in zijn welkomstwoord wat sceptisch. “Maar dat neemt niet weg dat we als bestuurders altijd om ons heen moeten blijven kijken: wat is er nog meer te koop?”

Frank Speel

Veel, zo stelde avondvoorzitter Frank Speel, programmamanager van het doe- en experimenteerprogramma ‘Lokale Democratie in Beweging’. “Let wel: er bestaat geen mal voor anders formeren in elke situatie. Maar het is goed om het eens met elkaar te hebben over de ervaringen die inmiddels met een groot aantal varianten zijn opgedaan. Welke voor- en nadelen heeft het om anders te werk te gaan? En wat kunnen we ervan leren?”

Dat is ook precies de achtergrond van de programma’s ‘Lokale Democratie in Beweging’ en ‘Democratic Challenge’, die met steun van de landelijke VNG en het ministerie van BZK, een groot aantal experimenten hebben begeleid en in kaart hebben gebracht. Deze zijn te vinden op de nieuwe website: www.lokale-democratie.nl.

Toon 1 van 4
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.