De landelijke VNG heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over ambtelijke bijstand voor raadsleden. De handreiking is opgesteld naar aanleiding van onderzoek van Berenschot, waaruit onder andere bleek dat bij veel gemeenten de behoefte bestond om hier meer duidelijkheid over te geven. De handreiking is opgesteld door PBLQ.

Met de handreiking Omgaan met ambtelijke bijstand wil de VNG met name het gesprek tussen alle betrokkenen binnen gemeenten stimuleren en faciliteren. Een goede omgang met ambtelijke bijstand vereist namelijk dat alle betrokkenen (raadsleden, griffie(r), gemeentesecretaris, burgemeester, wethouders en ambtenaren) hun rol beseffen en nemen.

De praktijk laat zien dat ambtelijke bijstand nog (te) weinig wordt benut. De toepassing wordt als ingewikkeld ervaren. Ook is voor raadsleden lang niet altijd duidelijk wat het onderscheid is ten opzichte schriftelijke vragen, moties, amendementen en het informatierecht.

Het beroep dat raadsleden op ambtelijke bijstand kunnen doen, is vastgelegd in artikel 33 van de Gemeentewet. In dat artikel staat ook dat alle gemeenten een verordening moeten opstellen die regelt hoe de raadsleden een beroep kunnen doen op ambtelijke bijstand. De nieuwe handreiking vormt daarmee een aanvulling op de bestaande modelverordening van de VNG.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.