Wethouders, die namens hun stad of regio bestuurlijk aanspreekpunt willen zijn voor zorgverzekeraars en zorgkantoren, worden opgeroepen zich kandidaat te stellen bij de VNG.

Afgelopen voorjaar heeft de VNG met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over een landsdekkende en structurele samenwerking op beleidsthema’s als Ouderen, GGZ en Preventie. Met de bewindslieden van VWS is afgesproken bestuurlijke aanspreekpunten in de diverse regio’s te benoemen om de samenwerking met zorgverzekeraars en zorgkantoren in goede banen te leiden.

De bestuurder die als centraal aanspreekpunt wordt aangesteld dient met name als eerste contact naar de regio. Hij of zij is niet per se de trekker van de samenwerking. Dat organiseren gemeenten in de regio onderling op de manier die hen het beste past.

In totaal worden vijf bestuurders gezocht, die als aanspreekpunt kunnen fungeren voor:

  • Stad Utrecht;
  • Regio Utrecht/Zuid Oost Utrecht (Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, De Bilt);
  • Regio Utrecht/Lekstroom (Lopik, Houten, Nieuwegein, Vianen, Ijsselstein);
  • Regio Utrecht/Utrecht West (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden);
  • Regio Utrecht/Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg).

De keuze om de aanspreekpunten in ieder geval op bestuurlijk niveau te regelen heeft te maken met de bestuurlijke verantwoordelijkheid én het bestuurlijke eigenaarschap dat nodig is om de samenwerking te doen slagen. Daarnaast zijn er vaak ook ambtelijke aanspreekpunt(en) en/of trekkers. Ook dat is aan de regio om te organiseren. In sommige regio’s hebben gemeente samen een ambtelijke secretaris of coördinator benoemd voor de regionale samenwerking. Soms betaalt de zorgverzekeraar daar aan mee.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.