Inschrijven

    Registratieformulier

    Hieronder kunt u zich inschrijven voor de Voorjaarsbijeenkomst 2024 van de VNG Utrecht in Oudewater. Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 23 mei aanstaande.

    Voor de Voorjaarsbijeenkomst 2024 zijn uitgenodigd: de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten, leden van Provinciale Staten, leden van het college van Gedeputeerde Staten, de provinciesecretaris en de statengriffier alsmede leden van de dagelijkse besturen van de waterschappen.

    Heeft u zich ingeschreven en bent u onverhoopt toch verhinderd? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk en in ieder geval een week voor aanvang van de bijeenkomst aan ons door te geven ter voorkoming van onnodige uitgaven. Dat kan via secretariaat@vngutrecht.nl.