Toon 2 van 6

John Bijl

Meer aandacht

Het plenaire deel van het Voorjaarscongres, waarvoor Elisabeth van den Hoogen als gespreksleider optrad, had als titel meegekregen ‘Raadslid in de schijnwerper – op weg naar de verkiezingen in 2018’. Een terechte titel, had John Bijl, directeur van het Rotterdamse Periklesinstituut en columnist van Binnenlands Bestuur, al eerder in een interview met vngutrecht.nl verklaard. “Dat is precies wat we nodig hebben: meer aandacht voor de rol en positie van het gemeenteraadslid. Want raadsleden zijn op dit moment zonder uitzondering onderbetaald en overbelast.”

  • Klik hier voor het interview met John Bijl.

Als keynote speaker van het Voorjaarscongres herhaalde hij die stelling nog maar eens.  Want: “Het raadslidmaatschap is mij dierbaar. Maar het gaat niet zo goed. De lokale democratie wordt van alle kanten aangevallen. Het moet anders, klinkt het dan. Tot aan opheffing toe. Waarom? Omdat de burger eigenlijk altijd wel ontevreden is. Mensen teleurstellen is in de politiek een beroepsrisico geworden.”

Daarom moet juist een orgaan als de gemeenteraad terugkeren naar de essentie. Bijl: “Democratie draait wat mij betreft om een ding: deliberatie: het hebben van een goed gesprek. Juist met dat delibereren gaat het niet goed. Gemeenteraadsvergaderingen zijn overweldigend saai geworden, niet in de laatste plaats door het gebruik van vakjargon. Te vaak wordt de ideologie achter verhullend taalgebruik verstopt. Daardoor vindt er geen echt debat meer plaats. Raadsleden zijn bovendien teveel van politici tot zijlijnambtenaren verworden, en lijken nog slechts te fungeren als verlengstuk van het college. Daar staat de verandering in een polariserende samenleving diametraal tegenover. Terwijl de dynamiek uit de gemeenteraad is verdwenen, is die in de samenleving juist toegenomen.”

Toon 2 van 6
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.