Toon 1 van 6

Gemeenteraden bedrijven geen politiek meer, maar verliezen zich in jargon en beleidsstukken en besturen feitelijk mee met het college van burgemeester en wethouders. Om de lokale democratie nieuw leven in te blazen, zal dat als eerste moeten veranderen, luidde de stelling van John Bijl tijdens het Voorjaarscongres 2017 van VNG Utrecht. “Mijn oproep aan raadsleden zou zijn: ga weer politiek bedrijven. Leg je oor te luister in de samenleving en ontdek waar het in het debat met het college echt over zou moeten gaan. Dat komt de kwaliteit van het raadswerk alleen maar ten goede. En minstens zo belangrijk: de burger snakt ernaar.”

Melis van de Groep

Het was een hartelijke ontvangst, die de deelnemers aan het Voorjaarscongres ten deel viel. Twee dames in Spakenburger klederdracht wezen de weg naar de congreslocatie en burgemeester Melis van de Groep heette namens gastgemeente Bunschoten de aanwezigen van harte welkom in het stadion van SV Spakenburg, waar voor de gelegenheid zelfs de tekst op de reclameborden langs het veld was aangepast.

Eenmaal binnen sprak ook voorzitter Maarten Divendal een kort welkomstwoord, waarna de Algemene Ledenvergadering en behandeling van huishoudelijke zaken aan de orde was.

  • Klik hier voor het conceptverslag van de algemene ledenvergadering.

Frans Backhuijs

Aansluitend gaf burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein in de hoedanigheid van voorzitter van de bestuurlijke klankbordgroep Samen Organiseren van de VNG een korte toelichting op deze nieuwe manier van gemeentelijke samenwerking op uitvoeringsniveau. “We zoeken naar manieren om de kracht van gemeenten zelf beter te benutten, en die ook als vliegwiel te laten werken voor het verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Het is een project door en voor gemeenten. We gaan niet top down vertellen wat we als vereniging gaan doen. We signaleren van onderop wat er nodig is en welke oplossingen in de gemeentelijke praktijk blijken te werken. En die oplossing schalen we vervolgens op. Gemeenten zijn nog te vaak zelf het wiel aan het uitvinden, terwijl het in andere gemeenten al goed geregeld is. Dat kan anders, beter en vooral sneller.”

Meedoen is gewenst maar gebeurt op vrijwillige basis. Maar volgens Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, gaat Samen Organiseren pas echt werken als ook alle gemeenten eraan gaan meewerken. “Ik merk dat het gedragen wordt. Als gemeenten zijn we nu al een voorbeeld voor de rijksoverheid. Gemeenten blijken veel beter in staat te zijn om samen op te schalen dan de departementen.”

  • Klik hier voor meer informatie over Samen Organiseren.
Toon 1 van 6
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.