Welkom in Lopik

Beste medebestuurders,

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard luidt het gezegde. Het vertrouwen tussen overheid en inwoners heeft een grote deuk opgelopen. Net als u merk ik dit in mijn praktijk. De spanningen nemen toe. Harde woorden vallen. Ik worstel hiermee.

Vanuit mijn verschillende rollen als burgemeester doe ik mijn best het vertrouwen te herstellen. Door te luisteren. Begrip te tonen. Te doen aan waarheidsvinding. Duidelijk te zijn.

Ik merk dat dit niet genoeg is. We moeten als gemeente samengaan. De raad, het college en de medewerkers. We moeten als verschillende overheden samen gaan. Elkaar versterken.

Op 12 mei gaan we hierover in gesprek. Hoe kunnen wij als bestuurders bijdragen aan het helen van vertrouwen? Welke goede voorbeelden neemt u mee? En waar kan dit gesprek beter plaatsvinden dan in het Zendstation. Dit is het voormalig gebouw van de Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij (Nozema). Een plek waar communicatie en verbinding centraal staan.

Zie ik u op 12 mei? U bent van harte welkom!

Dr. Laurens de Graaf
Burgemeester van Lopik