Toon 2 van 5

Positieve energie

Burgemeester Lucas Bolsius

In zijn welkomstwoord wees Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort, er op dat juist het feit dat de samenleving in hoog tempo verandert op bestuurders dwingt anders met hun vak om te gaan. “We moeten wel”, aldus Bolsius, “want voordat wij als openbaar bestuur veranderingen in de samenleving in beleid of regelgeving hebben gevat, is diezelfde samenleving alweer vier slagen verder. Daar word ik persoonlijk niet nerveus van. Ik vind het eerder inspirerend. Verandering geeft een impuls aan innovatie. Daardoor ontstaat positieve energie, die nodig is om het anders en vooral ook beter te doen.”

Na Bolsius was het woord aan Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG. Zij gaf een presentatie over de financiële ruimte na de gemeenteraadsverkiezingen en over de stand van zaken met betrekking tot het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Het IBP markeert volgens Kriens een nieuwe fase van interbestuurlijke samenwerking, op basis van gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid. “Sommige maatschappelijke opgaven kunnen niet door één overheid worden aangepakt, maar vereisen een gezamenlijke aanpak.”

Daarom hebben vertegenwoordigers van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een groot aantal gezamenlijke opgaven geïdentificeerd, variërend van klimaat en wonen tot sociaal domein en problematische schulden. “Iedere overheidslaag kan hieraan een bijdrage leveren, vanuit de eigen bevoegdheid, verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Zolang de oplossing van de maatschappelijke opgave maar centraal staat”, aldus Kriens. “Op die manier willen we de bestaande aanpak versnellen, met erkenning voor de diversiteit in aanpak en voortgang.”

Toon 2 van 5
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.