Toon 1 van 5

Ruimtelijke adaptatie staat bij gemeenten nog nauwelijks op de radar. Terwijl het wel degelijk van groot belang is om te weten wat droogte, hitte en een teveel aan water met de gebouwde omgeving doet. Daarom zou iedere gemeente in ieder geval een klimaatstresstest moeten laten uitvoeren. Die brengt de kwetsbaarheid namelijk haarscherp in beeld.

Dat advies kregen gemeenten tijdens een bijeenkomst over ruimtelijke adaptatie in de provincie Utrecht, die op 15 februari 18 werd gehouden in De Observant in Amersfoort. De bijeenkomst was georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht en de provincie Utrecht, in goed overleg met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe.

Dagvoorzitter Wouter de Jong, burgemeester van Houten, wees er al direct in zijn welkomstwoord op dat het thema ruimtelijke adaptatie in de lokale verkiezingsprogramma’s niet of nauwelijks wordt aangestipt. “Het staat bepaald niet hoog op agenda van gemeenteraden.”

Om Nederland in 2050 klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ te krijgen moet daar verandering in komen, hield Hermen Borst de aanwezigen voor. Hij is directeur Staf Deltacommissaris van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. “Met de schadelijke effecten van klimaatverandering is een potentiële schade gemoeid die kan oplopen tot 71 miljard euro in 2050. Dat moet veranderen. We moeten ons voorbereiden op de effecten van wateroverlast, overstroming, droogte en hittestress”

Toon 1 van 5
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.