Toon 2 van 5

Stresstest heeft prioriteit

Probleem is dat het thema zich lastig laat aansturen, mede omdat het beleid in hoge mate decentraal handen en voeten moet krijgen. Daarom ligt de prioriteit als eerste bij de uitvoering van een stresstest. Borst: “Dat is namelijk de manier bij uitstek om de kwetsbaarheid van Nederland in beeld te brengen. Alle gemeenten, provincies, waterschappen maar ook het rijk moeten uiterlijk in 2019 een stresstest hebben gedaan. Daarmee breng je in kaart wat er gebeurt in je gemeente als er bijvoorbeeld in een keer heel veel water valt. En op basis daarvan kun je een goede afweging maken en de juiste maatregelen nemen.”

Een goede eerste indruk kan worden verkregen met een test die het Deltaprogramma zelf via zijn website aanbiedt. “Niet heel ingewikkeld, niet heel erg gedetailleerd maar goed genoeg om een goede eerste indruk te krijgen. Een test ook die in een paar weken is uit te voeren.”

Wie meer wil weten zal meer tot in detail moeten testen. “Daarvoor zal een bureau moeten worden ingeschakeld, en dat kost tijd en geld. Bovendien is er nog geen standaard ontwikkeld voor dit soort testen. Maar daar werken we aan. Medio 2018 hopen we die standaard te kunnen presenteren.”

“Begin daarom met de stresstest light”, luidt zijn advies. “Denk na over de uitkomst. Ga in dialoog met elkaar en bepaal het ambitieniveau en de maatregelen. En zoek vervolgens ook de samenwerking met de waterschappen en de provincie.”

Toon 2 van 5
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.