Toon 3 van 5

Regionale samenwerking

In Utrecht staat het thema in ieder geval bij de regionale samenwerkingsverbanden al redelijk hoog op de agenda, zo meldden Herman Geerdes, wethouder van Houten en lid van de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie regio Utrecht en Gijs de Kruif, wethouder van Woudenberg , lid van Platform Gelderse Vallei. Zaak is om het nu tot op het niveau van de individuele gemeenten te krijgen.

Geerdes: “Zorg ervoor dat dit thema in de coalitieonderhandelingen en het collegeakkoord een plek krijgt. Het moet integraal worden bekeken en komt de komende jaren ook steeds nadrukkelijker op gemeentelijke agenda te staan. Daar moeten we ons op voorbereiden.”

De Kruif is het daarmee eens. “Bewustwording op gemeentelijk niveau is enorm belangrijk. Een integrale aanpak ook. Want alles heeft met alles te maken. Als je bijvoorbeeld bezuinigt op het onderhoud van de openbare ruimte, worden de kolken van het riool minder vaak schoongemaakt en neemt dus de kans op wateroverlast na een hevige regenbui flink toe.”

Om het belang van samenwerking te onderstrepen werd tijdens de bijeenkomst door de provincie Utrecht, waterschappen en vertegenwoordigers van een groot aantal Utrechtse gemeenten de Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid ondertekend. Doel is om op alle lagen de waterbestendigheid van de provincie te vergroten: door het aanleggen en onderhouden van waterkeringen, het beperken van de gevolgen van overstromingen via ruimtelijk beleid en adequaat crisismanagement mocht het toch tot een overstromingen komen.

Patrick van Domburg, burgemeester van IJsselstein en lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht lichtte toe: “We willen op dit terrein minder een bestuurlijke lappendeken zijn en meer samenwerking tot stand brengen.” Later dit jaar wordt er een Stuurgroep Meerlaagsveiligheid in het leven geroepen, die voor die samenwerking en samenhang moet gaan zorgen.

Toon 3 van 5
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.