Toon 4 van 5

Groepsdiscussie

In het groepsinterview ging het als eerste over de vraag wat er in een toekomstig coalitieakkoord zou moeten worden opgenomen over ruimtelijke adaptatie. Volgens wethouder Geerdes in ieder geval dat de gemeente een stresstest laat uitvoeren. “Dan weten we welke problemen we gaan tegenkomen.” Wethouder De Kruif: “En maakt de coalitie afspraken over nieuwbouw? Dan moet het klimaat daar direct bij betrokken worden.”

Hermen Borst is het daarmee eens: “Maak een soort principe-afspraak dat bij elke ruimtelijke ontwikkeling klimaatadaptatie voorwaardelijk wordt meegenomen. Het is namelijk in sterke mate een ruimtelijke opgave. En veel geld heb je er niet voor nodig. Zeker niet als je het slim doet en de benodigde maatregelen al in een vroegtijdig stadium meeneemt.”

Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, benadrukte op zijn beurt het belang van samenwerking. “We willen graag met de gemeenten meedenken over de vormgeving van ruimtelijk ontwikkelingen, zodanig dat het klimaat geaccommodeerd wordt.”

Wino Aarnink, directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland, wees erop dat met het gelijknamige Deltaplan het thema ruimtelijk adaptatie echt op de politieke agenda is gezet. “Nu is de tijd aangebroken om tot uitvoering over te gaan. Maar dan wel zoveel mogelijk samen. Zo bezien is het geen slecht idee om water en ruimtelijke ordening in een portefeuille onder te brengen. Zowel bij gemeenten als bij de provincie.”

Borst: “Dat onderschrijf ik volledig. Alles komt immers samen in de omgevingsvisie. Dan is het heel verstandig om de portefeuilles water, ruimte maar ook groen, samen te voegen. Op die manier kun je de opgaven in het fysieke domein veel meer in samenhang bezien.”

Toon 4 van 5
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.