Na de VNG en de provincie Utrecht hebben nu ook 21 van de 26 Utrechtse gemeenten bij het kabinet aan de bel getrokken over de penibele financiële situatie waarin veel gemeenten zich bevinden.

“We zijn niet meer voldoende toegerust om onze rol in de lokale samenleving goed waar te kunnen maken”, schrijven de burgemeesters in een brandbrief, gericht aan de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Volgens de gemeenten zijn er veel extra taken bijgekomen, zonder dat de bijdrage uit het Gemeentefonds navenant is verhoogd. “Er is heel veel over de schutting gegooid bij gemeentes. We pakken dat graag op, maar bij extra taken horen ook extra financiële middelen. Dit gaat zo niet meer”, aldus burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden in een interview met RTV Utrecht. Fröhlich nam samen met burgemeester Van Hartskamp – De Jong van Montfoort het initiatief voor de brandbrief.

Bezuinigen op Wmo of Jeugdzorg “kunnen en willen we niet”, aldus Fröhlich. Maar, benadrukt hij, het geld moet toch ergens vandaan komen. Om de begroting toch rond te krijgen, wordt daarom bezuinigd op andere terreinen. Noodzakelijke investeringen in openbare ruimten of de verduurzaming van het vastgoed worden niet meer gedaan. En ook moeten allerlei voorzieningen eraan geloven.

Momenteel wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de ministers gesproken over een nieuwe wijze van verdeling van het Gemeentefonds. In de brief roepen de 21 burgemeesters de ministers op om niet alleen naar de verdeling te kijken, maar ook naar de hoogte van het totale bedrag in het Gemeentefonds: “Geef ons voldoende middelen om onze gemeenten vitaal te houden. Voorzieningen zoals bibliotheken, zwembaden en musea zijn van groot belang. Het zou zonde zijn wanneer deze organisaties hun deuren moeten gaan sluiten.”

Onder andere door organisatorische omstandigheden waren de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Stichtse Vecht, Nieuwegein en Zeist niet in staat de brief te ondertekenen. Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein: “Nieuwegein had wel mee willen tekenen, maar als gevolg van de raadsvergadering die dag waren we niet in staat te reageren in het tempo van de schrijvers.”

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.