Vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP) werken het Ministerie van BZK, het IPO, de UvW en de VNG aan een festival over en voor dorpen. Voor het festival, dat in juni 2020 plaatsvindt, zoeken zij nog een of meerdere gastgemeenten.

Tijdens het festival staan Nederlandse dorpen een hele dag in de volle bestuurlijke aandacht. In een passende kleinschalige omgeving gaan politici, bestuurders en ambtenaren samen aan de slag met plattelandsvraagstukken.

Dat gebeurt in een gezellige festivalsfeer, met naast serieuze forumdiscussies, dialogen en lezingen ook ruimte voor ludieke en eigenzinnige vormen waarmee we actuele dorpsvraagstukken over het voetlicht brengen. Het streven hierbij is maximaal 600 deelnemers te trekken.

Gemeenten die als gastgemeente willen fungeren en van plan zijn een bidbook in te dienen, kunnen van tevoren contact opnemen met Marc Gerritsen van VNG Congressen via Marc.Gerritsen@vng.nl of 070-3738270.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.