De VNG is geen voorstander van een strikt landelijk protocol voor het gebruik van de openbare ruimte in de overgang naar de ‘1,5 metersamenleving’. Gemeenten zowel houvast nodig als ruimte voor maatwerk binnen de lokale omstandigheden.

“Bij houvast moet worden gedacht aan richtlijnen/uitgangspunten en niet aan een dwingend korset van regels”, aldus de VNG in de met een nieuwe update over het coronavirus.

In de brief komen diverse aspecten aan bod, die te maken hebben met de transitie van een crisisfase naar ‘het nieuwe normaal’. Zo begint op 11 mei de bestuurlijke klankbordgroep Corona met haar werk. De klankbordgroep adviseert over strategische aspecten van de ondersteuning van gemeenten en wordt gevormd door leden van het VNG bestuur, andere gemeentelijke netwerken en de voorzitters van veiligheidsregio’s.

De klankbordgroep komt wekelijks bij elkaar en bespreekt signalen en opvattingen van gemeenten over de kabinetsmaatregelen en de impact van de Coronacrisis op gemeenten en hun inwoners. Ter ondersteuning van de bestuurlijke klankbordgroep is er een programma voor de overgang naar de 1,5 metersamenleving opgezet. Dit programma heeft als doel om te zorgen voor samenhang, draagvlak en communicatie in de transitiefase.

In haar ledenbrief merkt de VNG verder op nog steeds veel vragen te krijgen over wanneer er meer duidelijkheid komt over de compensatie van verschillende kosten die gemeenten maken in verband met coronamaatregelen. De VNG is nog steeds bezig met inventarisatie hiervan en voert gelijktijdig hierover gesprekken met het Rijk. Deze maand zal meer duidelijkheid ontstaan, zo is de verwachting.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.