‘One size fits all’. Dat uitgangspunt lijkt ten grondslag te liggen aan provinciale regelgeving. “Gemeenten hebben echter veel meer behoefte aan maatwerk”,  stelde wethouder Hans Boerkamp van Rhenen, voorheen lid van Provinciale Staten van Utrecht tijdens het Najaarscongres van VNG Utrecht.

Na jaren actief te zijn geweest in de provinciale politiek  valt het Boerenkamp vooral op hoe belemmerend de regels die de provincie gemeenten oplegt kunnen uitpakken. “Regels zijn er om grenzen te stellen maar ook om te faciliteren. Daarin schiet de provinciale regelgeving nog wel eens tekort. Te vaak komt er vanuit de provincie regelgeving op gemeenten af, volgens het uitgangspunt ‘One size fits all.’ Wij hebben als gemeenten daarentegen veel meer behoefte aan maatwerk. Daar zou ik graag een oplossing voor zien. Met name op ruimtelijk gebied. Denk aan: wonen, landbouw, detailhandel.”

Boerkamp erkent dat gemeenten te snel geneigd zijn te denken dat iets niet mag van de provincie. “Uit eigen ervaring weet ik namelijk dat er wel degelijk heel veel mogelijk is. Ga dus altijd het gesprek aan en probeer er samen met de provincie uit te komen. Het is ook een kwestie van de juiste houding.”

In het algemeen pleit hij voor meer contact. “Bestuurlijk is het overleg tussen de provincie Utrecht en de gemeenten al heel goed. Maar ik zou graag zien dat met name ook op ambtelijk niveau het gesprek op gang komt. Dat is hard nodig om tot oplossingen te komen en te voorkomen dat projecten nodeloos worden stil gelegd.”

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.