Gemeenten kunnen eigenaren helpen bij de verwijdering van asbestdaken. Maar gebeurt dat ook? Die vraag legt het programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken sanering voor aan de Utrechtse gemeenten.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de versnelling van de sanering van asbestdaken opgericht. Het Programmabureau stimuleert en monitort de versnelling van de sanering van asbestdaken en initieert flankerende maatregelen mochten deze nodig zijn. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland waarschijnlijk verboden.

Er is al veel gebeurd sinds 2016. Er is een samenwerkingsverband van (de)centrale overheden, de sector en andere maatschappelijke organisaties ontwikkeld dat samenwerkt en acties onderneemt die gericht zijn op de versnelling. Veel provincies, OD’s en gemeenten hebben in onderlinge samenwerking gebiedsgerichte inventarisaties gedaan of hebben deze in 2019 in de planning staan. Dit heeft er onder andere aan bijgedragen dat er al 46 miljoen m2 asbestdaken is verwijderd. Maar we zijn er nog niet: er ligt nog ruim 80 miljoen m2 asbest op daken die gesaneerd moeten worden.

De ondersteuning van eigenaren om hen te helpen hun asbestdak zo snel als mogelijk te verwijderen is een gezamenlijke opgave, waar gemeenten ook een rol in kunnen spelen. Daarvoor is het belangrijk dat gemeenten zich bewust zijn van deze opgave en een beeld hebben van de mogelijkheden om eigenaren te helpen. Het programmabureau is benieuwd of er bij de Utrechtse gemeenten al veel gebeurt rondom asbestdaken en wat de goede voorbeelden zijn. Ook wil men weten of er belangstelling is om dit onderwerp te bespreken en hoe de gezamenlijke programma-aanpak (en het bureau) hierbij kan ondersteunen.

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.