Toon 1 van 1
10-10-18

De meeste Utrechtse gemeenten hebben serieus de intentie om burgers veel meer bij de invulling en uitvoering van beleid te betrekken. De wijze waarop dat moet gebeuren is echter volop onderwerp van discussie.

Dat blijkt uit een analyse van een aantal collegeprogramma’s en coalitieakkoorden, die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in de provincie Utrecht. De analyse is op verzoek van de VNG afdeling Utrecht en Movisie uitgevoerd door Henk Beltman, medewerker van het programma burgerparticipatie nieuwe stijl en projectleider van Zorgbelang Gelderland/Utrecht.

Volgens Beltman besteden alle onderzochte gemeenten in meer of mindere mate aandacht aan het vergroten van de betrokkenheid van inwoners. Maar: “Je ziet dat men nog op zoek is naar een nieuwe vorm van gezamenlijkheid. Het is een onaf zoekproces.”

Actiepunten

In zijn notitie onderscheidt Beltman daarom vijf actiepunten om burgerparticipatie een stap verder te krijgen. Beltman: “Dit gaat verder, breder en dieper dan simpelweg de burger raadplegen. Gemeenten moeten zich uitgedaagd voelen om zoveel mensen te laten meedoen. Laat de burger zich weer eigenaar voelen, van de lokale democratie maar met name van hun eigen leven en leefomstandigheden. Want dat gevoel zijn heel veel mensen kwijtgeraakt.”

  • Klik hier voor de notitie in pdf-formaat.
  • Klik hier voor het interview met Henk Beltman.
  • In december houden de VNG afdeling Utrecht, Zorgbelang Gelderland/Utrecht en Movisie een bijeenkomst over burgerparticipatie. Binnenkort vindt u op deze website meer informatie hierover.
Toon 1 van 1
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.