De acties van de VNG om de problemen in de jeugdzorg onder de aandacht van het kabinet te krijgen hebben effect gehad. Er is meer inzicht in en bewustzijn van de problemen gekomen en een beetje meer geld. Maar dat is wel onvoldoende.

Aldus voorzitter Jan van Zanen in een reactie op de per brief door het kabinet aangekondigde maatregelen, waarmee het de problemen van veel gemeenten in de uitvoering en financiering van de jeugdzorg te lijf wil gaan. De brief van het kabinet is een antwoord op de woensdag 8 mei verschenen open brief en oproep van gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg en GGZ.

‘Zeer teleurstellend’

De VNG bespreekt het antwoord van het kabinet met de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering, volgende week woensdag (5 juni) in Barneveld. Daarover is inmiddels een ledenbrief uitgestuurd. Van Zanen: “Gemeenten krijgen in 2019 € 420 miljoen, in 2020 € 300 miljoen en in 2021 € 300 miljoen. Dit geeft gemeenten, zeker in het eerste jaar, wat lucht. Het kabinet zegt hier echter geen structureel karakter aan te kunnen geven. Dat is zeer teleurstellend.”

Positief is dat het kabinet de provinciale toezichthouders een richtlijn gaat geven zodat gemeenten een meerjarendekking in de begroting kunnen opnemen voor de uitgaven jeugd. “De druk om op andere voorzieningen te bezuinigen wordt hiermee verlicht.”

Geld voor GGZ
Het kabinet stelt verder in de Voorjaarsnota geld beschikbaar voor de GGZ: de reeks loopt op van € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen in 2022 en wordt daarna structureel. Van Zanen: “‘Niet alleen wordt zo de druk op de wijken door instroom van kwetsbare mensen verminderd, ook worden gemeenten zo in staat gesteld de ondersteuning te bieden voor cliënten die met begeleiding gaan wonen. Er zullen nadere afspraken worden gemaakt met betrekking tot de randvoorwaarden en uitvoering van het hoofdlijnenakkoord.”

  • Klik hier voor het bericht op de website van de VNG.

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.