De Utrechtse regio groeit de komende jaren flink. Groen Groeit Mee is de afspraak dat we bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de groenontwikkeling evenredig en volwaardig meenemen. Zo dragen we met elkaar zorg voor cultureel erfgoed, creëren we meer recreatiemogelijkheden voor wandelen, fietsen, zwemmen en bewegen en worden deze groenvoorzieningen makkelijk bereikbaar voor iedereen. Samen met inwoners en alle betrokken partners zorgen we zo voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving in de Utrechtse regio.

Op 7 februari 2022 ondertekenden bijna veertig betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners het Groen Groeit Mee Pact. Daarmee benadrukken wij onze gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van (recreatief) groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien. Het is vanzelfsprekend om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijk project mee te nemen, anno 2022 voegen we hier ‘groen en blauw’ aan toe.

Ter gelegenheid van de ondertekening van het Pact werd onderstaande video gemaakt:

Relevante documenten

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.