De komst van de nieuwe landelijke Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023, maakt het eenvoudiger om te weten welke plannen, wetten en verordeningen er voor een bepaalde locatie gelden. De provincie bereidt zich, net als gemeenten, voor op de komst van deze wet. Dit heeft zowel invloed op de werkwijze in de organisatie, als de producten waarmee de provincie haar beleid en regels presenteert.

 Voor haar visie en beleid heeft de provincie 10 maart 2021 een Omgevingsvisie vastgesteld. In de Omgevingsvisie staat hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst richting 2050, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de behoefte aan extra woningen, waar kunnen we duurzame energie opwekken en hoe beschermen we onze natuur? Belangrijke vragen die elkaar beïnvloeden en die we in samenhang moeten bekijken.

Bij de Omgevingsvisie heeft de provincie een Omgevingsverordening vastgesteld. Hierin staan de regels die nodig zijn om het beleid uit de Omgevingsvisie uit te voeren. Deze regels werken door naar gemeenten, waterschappen en/of initiatiefnemers. Op dit moment heeft de provincie een Interim Omgevingsverordening (10 maart 2021). Hier zijn alle regels voor de fysieke leefomgeving bij elkaar gebracht onder de huidige wetgeving.

Op 30 maart 2022 hebben Provinciale Staten de Omgevingsverordening vastgesteld voor werking onder de Omgevingswet.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.