Toon 1 van 5
Foto van Henk Beltman

Henk Beltman

De meeste Utrechtse gemeenten hebben serieus de intentie om burgers veel meer bij de invulling en uitvoering van beleid te betrekken. De wijze waarop dat moet gebeuren is echter volop onderwerp van discussie. “Het is nog een hele zoektocht.”

Aldus Henk Beltman, medewerker van het programma burgerparticipatie nieuwe stijl en projectleider van Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Hij bracht voor de VNG afdeling Utrecht en Movisie in kaart hoe het staat met burgerparticipatie bij gemeenten in de provincie Utrecht. Daartoe analyseerde Beltman een aantal collegeprogramma’s en coalitieakkoorden, die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 tot stand zijn gekomen.

Het is een feit dat alle onderzochte gemeenten in meer of mindere mate aandacht besteden aan het vergroten van de betrokkenheid van inwoners. “De energietransitie, de invoering van de Omgevingswet, de transformatie van het sociaal domein: op veel fronten komen er nogal wat veranderingen op gemeenten af. En daar willen ze graag samen met hun inwoners invulling aan geven.”

Toon 1 van 5
Delen.

1 reactie

 1. Hаllo!
  Miϳn еxсuseѕ vооr hеt tе sрeсіfiekе bеrісht.
  Μіjn vriеndin еn іk hоudеn vаn elkааr. En wе zіjn allеmaal gewеldіg.
  Μaаr… we hеbbеn een man nodіg.
  Ԝе zіϳn 26 ϳааr oud, komen uit Rоеmеnіë, we kennen ооk engеls.
  Ԝij vervelеn оns nооitǃ Εn nіet alleen іn gеѕprek…
  Мijn naаm іѕ Аnіkа, mіjn profiel iѕ hier: http://traponpedodapa.ga/pgl-96915/

Leave A Reply