Toon 2 van 5

Onaf zoekproces

Die houding is een logisch gevolg van de wens om op lokaal niveau een inclusieve samenleving vorm te geven, waarin iedereen op volwaardige wijze kan meedoen. Daarnaast speelt het streven naar vernieuwing van de lokale democratie een rol.

Beltman: “Gemeentebesturen vinden dat de betrokkenheid van burgers niet hoort te stoppen bij het meedoen aan een inspraakavond of het bijwonen van een gemeenteraadsvergadering. Daarom zie je dat ook allerlei vormen van burgerparticipatie ontstaan: van de instelling van een formele adviesraad tot een burgertop of burgerjury. Alle plannen delen de nadrukkelijk uitgesproken intentie dat men samen met de burger aan de slag wil.”

Tegelijkertijd bespeurt hij echter een zekere ongemakkelijkheid. “Burgers willen in principe altijd meepraten. Sommige heel veel, andere juist heel weinig. De vraag waar gemeenten mee worstelen is: hoe kunnen we de nieuwe wensen die daaruit voortvloeien in vervulling laten gaan, en wat betekent dat voor de verhoudingen tussen en met het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Je ziet dat men nog op zoek is naar een nieuwe vorm van gezamenlijkheid. Het is een onaf zoekproces.”

Toon 2 van 5
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.