Toon 2 van 5

Samenleving in beweging

Daan de Bruijn

Volgens Daan de Bruijn, adviseur Actief Burgerschap en Cliëntenparticipatie van Movisie zijn die gevolgen groot. Maar liefst 94 procent van de gemeenten geeft aan dat burgers allerlei initiatieven nemen, gericht op actieve deelname aan het lokaal bestuur en versterking van de sociale samenhang in de eigen buurt. Van de inwoners wil 55 procent meer invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid, al dan niet in de vorm van directe democratie. En 43 procent wil zelfs actief betrokken zijn.

Er is echter ook een andere kant van het verhaal, aldus De Bruijn. “De gemeenteraad en het college denken anders over de bereidheid van inwoners om deel te nemen aan het bestuurlijk proces dan werkelijk het geval is. Circa 70 procent van de wethouders en gemeenteraadsleden denkt dat burgers graag participeren. Maar van die burgers wil slechts 33 procent dat ook echt. En maar liefst 81 procent van de Nederlanders heeft nog nooit meegedaan aan beleidsvorming op lokaal niveau.”

Om bewoners echt bij het proces te betrekking is een andere houding en werkwijze van gemeenten nodig. Gemeenten onderkennen dat ook, denkt De Bruijn. “De focus verschuift van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Maar het gaat wel traag. Ook richt de omslag in denken en handelen zich nog teveel op de ambtelijke organisatie. De gemeenteraden op hun beurt zoeken nog naar hun eigen rol en opstelling in het geheel.”

  • Klik hier voor de presentatie van Daan de Bruijn
Toon 2 van 5
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.