Toon 1 van 5

Saskia van Grinsven

Gemeenten weten nog niet voor de helft hoeveel inwoners en ondernemers investeren in hun eigen woon- en leefomgeving. Het is dan ook vooral belangrijk om niet in de weg te lopen. “Het optreden van de overheid leidt te vaak tot frustratie.”
Aldus Wim Groeneweg, burgemeester van Vianen, tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Lokaal samenspel in verandering’, die woensdag 13 december 2017 werd gehouden in de raadzaal van het Stadshuis in Nieuwegein. De organisatie van dit eerste deel van een tweeluik over vernieuwing van de lokale democratie en overheidsparticipatie was in handen van de VNG afdeling Utrecht, in samenwerking met Movisie en Zorgbelang Gelderland/Utrecht.

De roep om meer betrokkenheid van de lokale bevolking bij de formulering en uitvoering van gemeentelijk beleid is na de decentralisaties in het sociaal domein alleen maar toegenomen. Gemeenten willen steeds meer samen met inwoners het beleid in de praktijk ontwikkelen. Tegelijkertijd nemen inwoners steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving.

Tijdens de bijeenkomst, die werd voorgezeten door Saskia van Grinsven, senior adviseur van Movisie, werd ingegaan op de gevolgen hiervan voor de lokale bestuurspraktijk.

Toon 1 van 5
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.