De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 15 vacatures in de nieuwe Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (TC-AM). Burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden worden opgeroepen zich hiervoor kandidaat te stellen. Dat kan tot uiterlijk woensdag 7 december 12.00 uur.

De opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne, het huisvesten van statushouders en het zorgen voor een goede landing in de maatschappij is een actuele en forse opgave voor gemeenten. Deze opgave raakt aan meerdere gemeentelijke domeinen.

De thematiek vraagt om gerichte maar integrale bestuurlijke aandacht van de VNG. Daarom is besloten hiertoe een tijdelijke commissie in het leven te roepen voor de lopende bestuursperiode (tot juni 2026). De TC-AM moet de inzet van VNG en gemeenten op de samenhangende deelterreinen gaan stroomlijnen en versterken:

  • De opvang en ondersteuning van Oekraïense ontheemden.
  • De huisvesting van statushouders.
  • De Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV).
  • De locaties en eventuele (tijdelijke) overige taken van gemeenten bij de opvang van asielzoekers.
  • Overige aspecten op het terrein van asiel en migratie die gemeenten raken.

Op de website governance.vng.nl kunt u zich registreren en kandidaat stellen.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.