De VNG zoekt kandidaten voor het (vice)voorzitterschap van de vereniging, drie vacatures in het College voor Arbeidszaken en twee vacatures in de commissie Europa & Internationaal. 

Belangstellenden kunnen zich op de website https://governance.vng.nl kandidaat stellen voor een of meer vacatures tot uiterlijk woensdag 19 oktober aanstaande, vóór 12.00 uur.

Op de Najaars ALV van 2 december a.s. eindigt de tweede en laatste benoemingstermijn van vicevoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Daarnaast heeft voorzitter Jan van Zanen aangekondigd na een periode van acht jaar (ook zijn tweede en laatste benoemingstermijn) afscheid te zullen nemen op de ALV van 14 juni 2023.

In het belang van de continuïteit van het werk van voorzitter en vicevoorzitter voor de vereniging, heeft de Voordrachtscommissie ervoor gekozen om richting de Najaars- ALV van 2 december a.s., kandidaten te zoeken die bereid zijn in de periode tussen 2 december 2022 en 14 juni 2023 het vicevoorzitterschap op zich te nemen én vanaf 14 juni 2023 het voorzitterschap op zich te nemen.

Deze tweetrapsraket biedt de aanstaande voorzitter de gelegenheid om eerst een half jaar ervaring op te doen als vicevoorzitter onder de huidige voorzitter Jan van Zanen om vervolgens het stokje  als voorzitter over te nemen. Daarnaast heeft deze werkwijze als voordeel dat kandidaten voor het vicevoorzitterschap in het voorjaar van 2023 weten met welke voorzitter zij samen gaan werken.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.