Het kUS is de Werkplaats Sociaal Domein voor de provincie Utrecht. Onze missie is het bevorderen van inclusie, participatie en kwaliteit van leven van burgers in kwetsbare situaties in onze provincie.
We richten ons op het professioneel handelen en zo integraal mogelijk werken aan oplossingen binnen het brede sociaal domein.

Wie werken er samen aan de missie?

Het kUS  is een van de 15 provinciale werkplaatsen in het land die samenwerken binnen de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein.
Netwerkpartners voor alle Werkplaatsen Sociaal Domein zijn:

 1. (belangen)organisaties van (ervaringsdeskundige) inwoners;
 2. professionals, managers en bestuurders vanuit praktijk en beleid;
 3. docenten, managers en bestuurders van opleidingen (mbo, hbo, universiteit);
 4. onderzoekers van hogescholen, universiteiten en KAMZO-partners;
 5. Het kUS heeft daarnaast ook netwerken als partner, bijvoorbeeld het U10 netwerk van 10 Utrechtse gemeenten, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen en twee regionale kenniswerkplaatsen Jeugd.

Rondom welke thema’s in het sociaal domein werken we samen?

Het kUS heeft een gezamenlijk samengestelde kennisagenda met specifieke kennisprogramma’s:

 1. Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken
  • Waarde van inwonersinitiatieven
  • Waarde van breed welzijnswerk
 2. Participatie
  • Thuis in de samenleving
   – Transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
   –  Wonen – Welzijn – Zorg Ouderen 2040
  • Meedoen naar vermogen: integraal werken aan arbeidsparticipatie
 3. Preventie
   • Voorkomen van huiselijk geweld
   • Preventie Sociaal-Gezond
 4. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening
  • Verbinden van informele en formele zorg
  • Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking
 5. Maatschappelijke impact van coronamaatregelen
  Een doorsnijdend programma waarbij inzichten uit onderzoek naar de maatschappelijke impact van corona en de coronamaatregelen gebundeld worden.

Hoe werken we samen in het sociaal domein?

De werkplaats  faciliteert kennisontsluiting, -deling, -ontwikkeling, -benutting en -evaluatie in een proces van samen leren en ontwikkelen. We streven naar een voortdurende verbinding tussen de vijf functies binnen de programma’s in de provinciale kennisagenda:

 • Ontsluiten en verbinden van bestaande kennis en ervaring (bv. via conferenties, studiedagen, netwerkbijeenkomsten).
 • Onderzoeken en ontwikkelen van kennis rondom gezamenlijk bepaalde vraagstukken (bv. via praktijkgericht onderzoek of mixed methods onderzoek).
 • Organiseren van kennisdeling via ontmoetingen of op papier (bv. via workshops, publicaties, producten (bv een kaartspel of een verhalenbundel)).
 • Opleiden van professionals (in praktijk, beleid, onderzoek) in initiële opleidingen en ‘leven lang leren en ontwikkelen’, aansluitend bij wat de arbeidsmarkt in het sociaal domein nodig heeft (bv. via bijdragen aan curricula of deskundigheidsbevordering).
 • Ondersteunen van lokale en (boven)regionale ontwikkelingen, innovaties, en het stimuleren van kennisbenutting (bv. bijdragen aan implementatie of evaluatie).

Wilt u ook meedoen?

U bent van harte welkom. Kijk op onze website bij welk thema u wilt aansluiten, kom naar een kennisbijeenkomst, deel uw kennis via de kennisbank op onze site, of neem contact op om uw idee te bespreken!

Contact & informatie

Alle informatie over het kUS en de activiteiten van de werkplaats is te vinden op:

De iPDF die we hebben samengesteld na afloop van de kUS-periode 2016-2019geeft een goed beeld van de activiteiten die we ondernemen. Aan het einde van dit kalenderjaar zullen we een tweede periode afsluiten en starten met een nieuwe periode.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.