Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) werd in 2008 op verzoek van het Ministerie van VWS opgericht door het UMC Utrecht. Dat gebeurde in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Het NUZO richt zich sindsdien op “het stimuleren en bevorderen van ouderenvriendelijke ontwikkelingen gericht op de eigen vraag en eigen regie van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers en de vitaal ouder wordende ouderen en hun netwerk in gemeenten en wijken in de brede Utrechtse regio”.

 

Het doel van de NUZO-partners is het verbeteren van de samenhang in welzijn, wonen en zorg voor kwetsbare ouderen en ouder wordende vitale ouderen. Om te komen tot een duurzame integrale aanpak in ouderenzorg-en welzijn in de brede regio Utrecht vanuit de gedachte van positieve gezondheid.

In eigen woorden van de partners:
“Het NUZO brengt de ouderenzorg in de Utrechtse regio in beweging. Het netwerk opereert op het snijvlak van de verschillende domeinen zorg, welzijn en wonen, waarbij de meerwaarde zichtbaar is bij ouderen en professionals”.

In eigen woorden van de ouderen:
“NUZO verbindt en brengt de boodschap van de ouderen dichterbij de zorg-welzijns professional en beleidsmaker”

Prioritering kernthema’s 2019 – 2021

  • Preventie: wonen, zoals seniorvriendelijke voorzieningen; voeding en zingeving.
  • Zelfredzaamheid: met accent op eigen regie bij het zich voorbereiden op het ouder worden. Wat willen de ouderen zelf, wat kunnen zij zelf samen met hun netwerk, mantelzorgers en/of  e-health zoals apps en andere hulpmiddelen.
  • Integrale zorg: transmurale zorg voor kwetsbare ouderen en eerstelijnszorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk.

Op de website van het NUZO vindt u hier meer informatie over. Het NUZO heeft ook diverse folders uitgebracht. Deze kunt u hieronder downloaden:

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.