Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) werd in 2008 op verzoek van het Ministerie van VWS opgericht door het UMC Utrecht. Dat gebeurde in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

In het NUZO werken de Ouderendelegatie en Regiegroep samen, ook maken zij gebruik van het Ouderenpanel: een klankbord van ruim 100 ouderen. Doel van het NUZO is het verbeteren van samenhang in welzijn, zorg en wonen voor kwetsbare en vitale ouderen. Vanuit de visie van positieve gezondheid werken wij aan een duurzame, integrale aanpak in ouderenzorg-en welzijn in de brede regio Utrecht.

NUZO werkt in 2023 met de volgende thema’s:

  • Wonen/mobiliteit/publieke ruimte;
  • Gezondheid & preventie;
  • Welzijn & waarde;
  • Communicatie & burgerparticipatie.

Op de website van het NUZO vindt u hier meer informatie over.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.