Maandag 13 juni 2022, inloop vanaf 19.15 uur

Foyer Huis voor de provincie
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Een masterclass voor raadsleden en wethouders uit de provincie Utrecht over bouw en infra. Georganiseerd door de provincie Utrecht, Koninklijke Bouwend Nederland regio Randstad Noord en de VNG Utrecht. Ook leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de waterschappen zijn van harte welkom.

Doel

Na de gemeenteraadsverkiezingen is een nieuwe bestuursperiode aangebroken. Wethouders en raadsleden beginnen of zijn begonnen met hun werk en kampen soms met een informatieachterstand op het gebied van bouw en infra. Eerder is al gebleken dat er onder raadsleden ook veel behoefte is om in dialoog te treden met het bouwend bedrijfsleven over maatschappelijke vraagstukken waarop samenwerking gewenst is.

Het doel van de Masterclass is om wethouders en raadsleden te informeren over de bouw en infra als sector en welke actuele politiek-bestuurlijke thema’s er op dit terrein in Utrecht spelen. Daarnaast wordt aan de hand van een aantal onderwerpen gediscussieerd over rollen en handelingsperspectieven om samen ambities te realiseren. Te denken valt aan woningbouwbeleid, planontwikkeling, grondbeleid, energietransitie, bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid en markt. Tot slot is er alle gelegenheid om met elkaar in contact te treden.

Programma

19.15 – 19.45 uur:      Ontvangst en inloop

19.45 – 20.00 uur:      Welkom door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen en opening met gedeputeerde Rob van Muilekom, Maxime Verhagen (voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland) en Maarten Divendal (voorzitter van de VNG Utrecht en burgemeester van De Ronde Venen) over de rol raadsleden en wethouders en de provincie

20.00 – 20.15 uur:      Wat doet Koninklijke Bouwend Nederland en wat is haar kracht? Toelichting op de uitdagingen van de bouw- en infrasector zoals instroom, gebrek ambtelijke capaciteit, stikstof, stijging bouwkosten en materiaalprijzen, gebrek capaciteit aan elektra en ‘Nu Bouwen aan Morgen, samen doorbouwen aan Nederland’, door Maxime Verhagen

20.15 – 20.30 uur:      Presentatie door gedeputeerde Rob van Muilekom over het ‘Provinciaal indicatief bod’. Wat is de rol van de provincie, van gemeenten en ontwikkelende partijen in relatie tot de Nationale Bouw- en Woonagenda?

20.30 – 20.45 uur:      In gesprek met Jeroen Haan, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over klimaatverandering, klimaatadaptatie in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en de afwegingen bij bouwen (waar en hoe?)

20.45 – 21.10 uur:      Pauze

21.10 – 21.55 uur:      Gesprekstafels

  • Sessie 1: wonen
  • Sessie 2: mobiliteit

Inhoudelijk in gesprek, mede aan de hand van stellingen via Mentimeter.

21.55 – 22.00 uur:      Afsluiting door de dagvoorzitter

22.00 uur:                   Netwerkborrel

Doelgroep

De Masterclass Bouw en Infra is bestemd voor wethouders en raadsleden van de gemeenten in de provincie Utrecht, leden van Provinciale Staten, bestuurders van waterschappen en de afdelingsbestuurders van Koninklijke Bouwend Nederland.

    Hieronder kunt u zich inschrijven voor de Masterclass bouw en infra. Deelname is gratis.

     

    Delen.

    Reacties zijn uitgeschakeld.