De nieuwe colleges en gemeenteraden spelen een sleutelrol bij het realiseren van de huidige bouwopgave. Die boodschap had Bouwend Nederland voor wethouders en raadsleden die deelnamen aan de Masterclass Bouw & Infra.

De bijeenkomst, die op 13 juni werd gehouden in het Provinciehuis, was bedoeld om gemeentebestuurders en -politici bij te praten over de bouwopgave in de provincie. Het is de eerste in een reeks Masterclasses die in alle provincies georganiseerd wordt.

Om de bouwopgave te kunnen realiseren is nauwe samenwerking met de bouwsector uitermate belangrijk, zo bleek. Alleen alle alle betrokkenen – regering, provincie, waterschappen en de bouw- en infrasector – de handen ineen slaan, is het mogelijk om betaalbare huizen, goed bereikbare wijken en een duurzame leefomgeving te realiseren.

Samen doorbouwen
Voor de verkiezingen bepaalde Bouwend Nederland in ‘Samen doorbouwen aan Nederland’ duidelijke standpunten op het vlak van wonen, duurzaamheid en mobiliteit. Ook de meeste gemeentes hebben inmiddels hun plannen vastgelegd in college-akkoorden. Het is nu zaak samen het bouwproces te versnellen. Bouwend Nederland wil het begrip tussen overheden en de bouwwereld versterken. Zo gaan bouwers en gemeenten regelmatig om tafel tijdens gemeentelijke bouw en infra overleggen (GBIO). Beter onderling begrip verlaagt de drempel om stappen voorwaarts te maken.

Tijdens de Masterclass Infra & Bouw, praatte Bouwend Nederland, samen met de VNG Utrecht en de Provincie Utrecht, nieuwe raadsleden en wethouders bij en deelden sprekers en deelnemers hun visie en ideeën met elkaar. Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen vroeg in dat kader onder andere aandacht voor eenduidige richtlijnen voor duurzaamheid. Het is goed om de lat hoog te leggen. Tegelijkertijd is het dan wel nodig om overal dezelfde eisen te stellen. Dat is de basis om de kosten te verlagen, complexiteit te verminderen en vooral de bouwsnelheid te verhogen, aldus Verhagen.

Doelgericht schakelen
Ook de provincie en waterschappen werken graag samen met gemeenten. Zo wil de provincie Utrecht helpen versnellen met het vinden van de juiste locaties en het delen van expertise. Kennisoverdracht en samenwerking helpen gemeenten doelgerichter schakelen. Met het oog op klimaatadaptief bouwen zijn de waterschappen een belangrijke partner. Water is een uitdaging in heel Nederland en sturend voor de woningbouw. Daar kunnen gemeenten niet omheen. Om de juiste bouwlocaties te selecteren, is het verstandig in een vroeg stadium te overleggen met waterschappen. Dat voorkomt vertraging en hoge kosten achteraf.

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.