De CDA-fractie in Provinciale Staten van Utrecht draagt Mirjam Sterk voor als opvolger van oud-gedeputeerde Hanke Bruins Slot, die sinds 2022 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is.

“Na het vertrek van Hanke Bruins Slot uit het College van Gedeputeerden kiest het CDA opnieuw voor een kandidaat met ruime politieke ervaring, een groot netwerk en verbindende kwaliteiten”, zegt CDA-fractievoorzitter Chris Westerlaken. “Met haar brede maatschappelijke ervaring is ze in staat zich snel in te werken in de belangrijke Utrechtse vraagstukken.”

Mirjam Sterk zat van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer, onder meer als woordvoerder sociale zekerheid, integratie en immigratie en vice-fractievoorzitter. De laatste jaren woonde ze in de Verenigde Staten.

Als Provinciale Staten (PS) met de voordracht instemt, neemt Sterk de taken van Bruins Slot per 9 februari aanstaande over.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.