Toon 2 van 4

Welkom door Frits Naafs

Inhoud in het debat

De ruim 120 deelnemers in Cultuurhuis Doorn werden welkom geheten door burgemeester Frits Naafs Van Utrechtse Heuvelrug. Daarbij nam hij meteen een voorschot op het congresthema. “Waar is de inhoud gebleven in het politieke debat? Gaan we wat er in de VS is gebeurd ook hier krijgen? Gaan wij ook beroemdheden inzetten? Gaan wij ook met early voting werken? Waartoe leidt kortom de ‘vertrumping’ in onze verkiezingen?”

Onder andere David Van Reybrouck probeert in zijn boek Tegen Verkiezingen (in 2013 geschreven, in 2016 geactualiseerd) een antwoord te formuleren op de toenemende invloed van het populisme. “Dat boek moet ook ons aan het denken zetten”, aldus Naafs. “Past de democratie in zijn huidige vorm nog wel bij wat wij doen?”

Utrechtse Heuvelrug experimenteert nu met het BOB-model (beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming), in het kader waarvan bewoners op gelijk niveau de discussie kunnen aangaan met de gemeenteraad, het college en deskundigen. Die aanpak resulteerde er bijvoorbeeld in dat het lokale veiligheidsbeleid als hamerstuk de raad kon passeren. Naafs: “Deze aanpak heeft een goed en gedragen besluit opgeleverd. Maar de vraag is en blijft of wat wij doen voldoende is.”

Investeringsagenda

In de algemene ledenvergadering (Klik hier voor het verslag), droeg Koos Janssen het voorzitterschap van VNG Utrecht formeel over aan Annemieke Vermeulen, burgemeester van Leusden (klik hier voor zijn afscheidsinterview).

Aansluitend liet Jan van der Voet, interim-directeur van de landelijke VNG, de laatste ontwikkelingen in Den Haag de revue passeren. Hij wees onder andere op de aanstaande buitengewone algemene ledenvergadering van VNG op 30 november in Nieuwegein. Bij die gelegenheid zal onder andere een voorschot worden genomen op de verkiezingen en aansluitende kabinetsformatie. “Wij streven onder andere naar een investeringsagenda op fysiek terrein, samen met het rijk, de provincies en de waterschappen, met als speerpunten klimaatadaptatie en energietransitie. Daar hebben we veel te bieden en gaat het niet hard genoeg.”

Volgens de VNG moet Nederland een inhaalslag maken en is dat ook mogelijk als investeringen die op fysiek terrein toch al gepland staan, op slimme wijze worden gekoppeld aan investeringen die nodig zijn om Nederland klimaatbestendig en duurzaam te maken. “Wij nodigen het volgende kabinet uit om dit samen op te zetten.”

Een tweede punt op de agenda is de lokale democratie. Er ligt inmiddels een Ontwikkelagenda Lokale Democratie 2017-2022, waarin wordt beschreven hoe gemeenten zelf vorm kunnen geven aan verdere democratische vernieuwing. De agenda is opgesteld door de werkgroep Democratie en Bestuur, onder voorzitterschap van Koos Janssen. “Het heeft een mooi resultaat opgeleverd.”

Toon 2 van 4
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.