Toon 1 van 3

‘One size fits all’. Dat uitgangspunt lijkt ten grondslag te liggen aan provinciale regelgeving. “Gemeenten hebben echter veel meer behoefte aan maatwerk”,  stelde wethouder Hans Boerkamp van Rhenen, voorheen lid van Provinciale Staten van Utrecht tijdens het Najaarscongres van VNG Utrecht.

Het Najaarscongres ‘Opmaat naar de provinciale verkiezingen’ werd gehouden in Renswoude. De bijeenkomst stond vrijwel geheel in het teken van het nog op te stellen ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’ dat de VNG afdeling Utrecht in de aanloop naar de verkiezingen van 20 maart 2019 wil aanbieden aan de fractievoorzitters c.q. onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Zo bezien was volgens burgemeester Petra Doornenbal van Renswoude de locatie voor het congres, het bezoekerscentrum van de Grebbelinie, goed gekozen. Op het snijvlak van drie gemeenten en twee provincies en thuishaven van gebiedscoöperatie O-gen. “Hier komen veel dingen samen.”

Toon 1 van 3
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.