Toon 2 van 3

‘Ga het gesprek aan’

Na de Algemene Ledenvergadering (klik hier voor het concept-verslag) stond het congres in het teken van de wensen en aanbevelingen van de Utrechtse gemeenten voor het provinciale beleid voor de komende vier jaar. De aftrap gaf voorzitter Maarten Divendal van VNG Utrecht in een kort interview met wethouder Hans Boerkamp.

In die functie was hem – na jaren actief te zijn geweest in de provinciale politiek – vooral opgevallen hoe belemmerend de regels die de provincie gemeenten oplegt kunnen uitpakken. “Regels zijn er om grenzen te stellen maar ook om te faciliteren. Daarin schiet de provinciale regelgeving nog wel eens tekort. Te vaak komt er vanuit de provincie regelgeving op gemeenten af, volgens het uitgangspunt ‘One size fits all.’ Wij hebben als gemeenten daarentegen veel meer behoefte aan maatwerk. Daar zou ik graag een oplossing voor zien. Met name op ruimtelijk gebied: denk aan wonen, landbouw, detailhandel.”

Boerkamp erkent dat gemeenten te snel geneigd zijn te denken dat iets niet mag van de provincie. “Uit eigen ervaring weet ik namelijk dat er wel degelijk heel veel mogelijk is. Ga dus altijd het gesprek aan en probeer er samen met de provincie uit te komen. Het is ook een kwestie van de juiste houding.”

In het algemeen pleit hij voor meer contact. “Bestuurlijk is het overleg tussen de provincie Utrecht en de gemeenten al heel goed. Maar ik zou graag zien dat met name ook op ambtelijk niveau het gesprek op gang komt. Dat is hard nodig om tot oplossingen te komen en te voorkomen dat projecten nodeloos worden stil gelegd.”

Toon 2 van 3
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.