Tijdens het digitaal gehouden Najaarscongres 2020 van de VNG Utrecht is het Utrechts Aanbod gepresenteerd. Daarin geven de provincie, gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan hoe zij ‘de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd’ samen met het nieuwe kabinet invulling willen geven.

“De Utrechtse regio heeft het land veel te bieden en wil graag samenwerken met het nieuwe kabinet aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.” Zo typeerde Hans Oosters, commissaris van de Koning van de provincie Utrecht het Utrechts Aanbod, dat centraal stond in de forumdiscussie tijdens het congres.

Deelnemers aan het congres konden de uitzending van het Najaarscongres via Zoom volgen. Op twitter deed de VNG Utrecht daarnaast via haar account @vngutrecht live verslag van het programma.

Na het welkomstwoord van Sjors Fröhlich, burgemeester van gastgemeente Vijfheerenlanden, hield Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en burgemeester van De Ronde Venen, eerst een korte Algemene Ledenvergadering. Op de agenda stonden onder andere het Jaarverslag en de Jaarrekening van 2019 en de Begroting voor 2021.

Daarna gaf Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG een toelichting op diverse ‘Haagse ontwikkelingen’. Hij hield opnieuw een pleidooi voor een versterking van de financiële positie van gemeenten. De acties die de VNG en haar leden tot op heden hebben gevoerd, hebben nog onvoldoende resultaat. Geluk riep de deelnemers aan het congres daarom op om ook binnen de eigen politieke partij op te komen voor de belangen van de gemeenten.

Een blik achter de schermen van het Najaarscongres, dat voor het eerst digitaal werd gehouden

Utrechts Aanbod

Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, opende de daaropvolgende forumdiscussie met een introductie van het Utrechts Aanbod.

Dit document is opgesteld in samenwerking met 33 gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de provincie. Het bevat de standpunten van de provinciale stakeholders op vijf thema’s die van belang zijn voor de toekomst van de regio Utrecht en de provincie daarom graag wel meegeven aan een volgend kabinet. Dan gaat om de thema’s wonen, werken, bereikbaarheid, groen en klimaat/energie.

In de weken voorafgaand aan het congres konden de Utrechtse gemeenten al reflecteren op de conceptversie van het Utrechts Aanbod. Via polls en een speciaal chatkanaal konden de kijkers tijdens de uitzending van het congres bijdragen aan de discussie.

Het forum stond onder leiding van presentator Elisabeth van den Hoogen. Gesprekspartners waren, naast Hans Oosters, Peter den Oudsten (waarnemend burgemeester Utrecht), Cees van Eijk (wethouder Amersfoort), Astrid van de Klift (gemeentesecretaris Veenendaal) en prof. dr. Anton Pijpers, collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht, namens de triple helix. Judith de Vor (raadslid Oudewater) was helaas niet in staat tot deelname.

In het gesprek werd duidelijk dat de behoefte om gezamenlijk op te trekken richting ‘Den Haag’ breed wordt gedeeld. Of zoals Peter den Oudsten het typeerde: “Eenheid van bestuur is een voorwaarde om tot gezamenlijke groei te komen”.

Toekomst Openbaar bestuur

Aansluitend aan het openbare deel van het Najaarscongres werd in een besloten digitale omgeving verder gesproken over de Toekomst van het Openbaar Bestuur. Aanleiding is de zogeheten ‘Thorbeckebrief’, die Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eind 2019 naar de Tweede Kamer stuurde. Over de inhoud daarvan ging Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK het gesprek aan met provinciale, gemeentelijke en waterschapsbestuurders met ‘bestuurlijke organisatie’ in hun portefeuille.

Het Voorjaarscongres van de VNG Utrecht wordt gehouden op vrijdag 28 mei 2021. Gastgemeente is dan De Ronde Venen.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.