Ter ondersteuning van lokale politieke partijen heeft ProDemos een Kennispunt lokale politieke partijen ingericht. Het kennispunt is vandaag online gezet.

Het Kennispunt lokale politieke partijen biedt ondersteuning aan lokale politieke partijen, die geen gebruik kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij. De website bevat informatie over de organisatie, campagne voeren en oprichting van een lokale politieke partij. Ook is er een forum waar vertegenwoordigers van lokale partijen met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen, is er een helpdesk en zijn er trainingen en opleidingen.

Het Kennispunt is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van lokale politieke partijen, wordt verzorgd door ProDemos en betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.