Op vrijdag 11 december 2020 hield VNG Naleving in samenwerking met de VNG Utrecht online een bestuurlijke bijeenkomst over zorgfraude. Aan de orde kwam onder andere het onderzoek dat VNG Naleving heeft laten uitvoeren naar de aard van zorgfraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet, genaamd: ‘Een wereld te winnen’. Dit onderzoek is in september gepubliceerd.

Tijdens de bijeenkomst verzorgde VNG Naleving een presentatie over het onderzoek zorgfraude en ging zij het gesprek aan met de deelnemers. Deze leverden de nodige input voor verdere discussie. Ook werd een aantal mooie initiatieven besproken, zoals de business case voor het inrichten van toezicht en handhaving van de gemeente Tilburg.

Adviseur Ila van Wijk, die zelf ook een presentatie hield, biedt namens VNG Naleving gemeenten ondersteuning aan bij het verder oppakken van de diverse initiatieven ter bestrijding van zorgfraude. Daarvoor, en voor meer informatie over het onderzoek naar zorgfraude en de businesscase, kunt u contact met haar opnemen via ila.vanwijk@vng.nl.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.