Het Manifest van de Utrechtse gemeenten wordt maandag 18 februari aangeboden aan Hans Oosters, commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, en de lijsttrekkers van de aan de provinciale verkiezingen deelnemende politieke partijen.

Het manifest is opgesteld in de aanloop naar de provinciale verkiezingen van 20 maart en behandelt thema’s die de 26 Utrechtse gemeenten graag in het provinciaal beleid voor de komende vier jaar terug willen zien. Vrijwel alle gemeenten hebben inbreng aangeleverd rond een of meerdere van de zeven thema’s in het manifest:

  • bestuurlijke samenwerking;
  • economie en bedrijvigheid;
  • mobiliteit;
  • woningbouwopgaven;
  • energietransitie en klimaatadaptatie;
  • landelijk gebied;
  • cultureel erfgoed/recreatie.

Deze thema’s zullen nadrukkelijk ook aan bod komen tijdens het provinciale verkiezingsdebat dat de VNG Utrecht op 5 maart aanstaande organiseert in samenwerking met de provincie Utrecht.
Meer informatie over dat debat en de mogelijkheid tot inschrijving vindt u op deze pagina.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.