De provincie Utrecht heeft een fijn woon- en leefklimaat. Dat willen we graag zo houden en zelfs verbeteren. Tegelijkertijd doen de toename van het aantal inwoners en de grote opgaven waar de provincie voor staat een beroep op de schaarse ruimte. Denk aan woningbouw, klimaatadaptie, energietransitie, voedseltransitie en de mobiliteitstransitie.

Dit vraagt om oplossingsrichtingen en een organisatie waarin innovatie de continue factor is. In het innovatieprogramma gezonde leefomgeving 2021-2024 ligt de focus op dynamisch samenwerken, een integrale, omgevingsgerichte aanpak en ruimte voor inspirerende pilots in de praktijk.

Deze focus vindt het programma in vernieuwende lerende netwerken zoals de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en de Health Hub Utrecht, waarin wij als partner samen met publieke, private partijen, kennisinstellingen en inwoners innovatieve pilots, onderzoeken en living labs uitvoeren. Daarmee willen wij met zijn allen het verschil gaan maken bij het bevorderen van de gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen in de provincie Utrecht.

We beginnen niet bij nul. We bouwen voort op het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving, dat we in 2017 zijn gestart en dat inzette op het steviger agenderen van gezonde leefomgeving in de provincie Utrecht en daarbuiten (Den Haag, Europa), het meebouwen aan netwerken en delen van goede voorbeelden.

Meer informatie vindt u op de provinciale website.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.