Toon 1 van 2

Nee, er is niets mis met de relatie van Gedeputeerde Staten met de gemeenten in de provincie Utrecht. “De lijnen zijn kort, en we weten elkaar snel te vinden als er iets is”, stelt gedeputeerde Mariëtte Pennarts. “Maar het gaat nog beter als we erin slagen ook elkaars kwaliteiten optimaal te benutten.”

Mariëtte Pennarts

Het coalitieakkoord is nog altijd onderwerp van discussie in de Provinciale Staten. Maar voor gedeputeerde Pennarts, die met dit college haar tweede periode als provinciebestuurder namens GroenLinks is ingegaan, is dat geen beletsel om er al actief mee de provincie in te trekken. Onder het motto ‘In Verbinding!’ wil de provincie namelijk nadrukkelijk ook de banden met de bestuurders van de 26 Utrechtse gemeenten aanhalen.

“Vooropgesteld: we hebben het in Utrecht zo slecht nog niet”, aldus Pennarts. “We nemen makkelijk contact op met elkaar en zowel de samenwerking als de communicatie over en weer verloopt goed.  We hebben gewoon geluk dat we hier een compacte provincie hebben. Als je met meer dan 60 gemeenten te maken hebt, wordt het toch een iets ander verhaal.”

Dat neemt niet weg dat er ruimte is voor verbetering. “We streven er als provinciebestuur naar om de verbinding met gemeenten de komende jaren nog beter te benutten om zaken voor elkaar te krijgen. Gemeenten en de provincie hebben allebei veel kennis en expertise in huis. Die moeten we beter leren kennen van elkaar, om er vervolgens ook meer gebruik van te kunnen maken. Want we staan in de provincie Utrecht voor een aantal bovenlokale opgaven waarvoor samenwerking dringend gewenst is.”

Vraagstukken

Het gaat daarbij niet alleen om de kwaliteit van de ruimtelijke ordening of de effecten van de Omgevingswet. “We hebben bijvoorbeeld ook een groot energievraagstuk op te lossen met elkaar. Daarin zouden we meer gezamenlijk kunnen optrekken. We zijn een topregio, maar de kunst is om dat in de toekomst ook te blijven, zonder in te hoeven leveren op leefbaarheid en mobiliteit. Daarvoor is meer samenwerking eveneens cruciaal.”

Recreatie is een bovenlokale kwaliteit waarvoor provincie en gemeenten elkaar ook keihard nodig zullen hebben. “Ik ben ervan overtuigd dat het niet gaat lukken om alle kansen te benutten die er op dit beleidsterrein voor het oprapen liggen als alle gemeenten het helemaal zelf willen doen. Net zo goed lukt het ook niet als de provincie haar wil van bovenaf wil opleggen. We zullen het echt samen moeten doen.”
Dat geldt ook voor een thema als cultuur. “Recent heb ik met twaalf gemeenten een Cultuurpact ondertekend, waarin we benoemen wat we met elkaar delen. Veel van wat gemeenten willen blijkt heel mooi aan te sluiten bij wat wij als provincie op de agenda hebben staan. Met het Cultuurpact zijn we in staat om mooie verbindingen te leggen.”

En ook de vluchtelingenproblematiek noopt tot samenwerking. Pennarts: “Provincie en gemeenten staan hierin schouder aan schouder: we informeren elkaar over alles wat er gebeurt en stemmen zoveel mogelijk met elkaar af. Met name ook op dit dossier is intensieve samenwerking niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk. Maar dat wordt gelukkig ook door alle betrokkenen onderkend.”

Toon 1 van 2
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.