Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft de concept jaarrekeningen en jaarverslagen over 2018 en 2019 gepresenteerd aan Provinciale Staten. Daaruit komt een positief resultaat naar voren van 5 miljoen euro in 2018 en 33,2 miljoen euro in 2019.

Verantwoordelijk gedeputeerde Robert Strijk toont zich daar namens het college verheugd over. “Ondanks de lastige omstandigheden rondom de totstandkoming ben ik blij dat we de concept jaarstukken 2018 en 2019 vandaag aan PS hebben kunnen sturen. Daaruit blijkt namelijk dat we er financieel goed voor staan. Deze uitgangspositie maakt het mogelijk om ook in de onzekere periode die voor ons ligt, de afgesproken ambities te blijven realiseren.”

Het resultaat is positiever dan verwacht omdat verscheidene lasten lager zijn uitgevallen dan vooraf geraamd. Daarnaast werden sommige budgetten niet uitgegeven vanwege vertraging of uitstel van projecten. Ook viel op dat er minder is gebruikt voor subsidies. Alles bij elkaar opgeteld komt dit op een bedrag van ruim 38 miljoen euro. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de reserves.

Overigens is er nog steeds geen goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Volgens de provincie komt dat mede doordat extra aandacht en tijd nodig was om adequate en betrouwbare informatie op de juiste wijze in de jaarstukken te verwerken. “De organisatie werkt aan de verbetering van de financiële functie, waardoor de realisering van financiële rapportages komende jaren sneller kan verlopen”, aldus het college van Gedeputeerde Staten. Ook de wisseling van accountant heeft geleid tot vertraging.

De provincie staat sinds januari 2020 onder verscherpt toezicht van het rijk, vanwege structurele problemen met het tijdig aanleveren van de financiële gegevens.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.