Toon 1 van 3

Sneller, beter, meer. Dat zijn de steekwoorden als het gaat om de programmering van de woningbouwopgave in de provincie Utrecht. Gedeputeerde Rob van Muilekom voegt daar echter nog een belangrijke aan toe: samen. “Om deze aantallen te kunnen realiseren, moeten we onze krachten bundelen.”

Rob van Muilekom tijdens een bijeenkomst van VNG Utrecht en Bouwend Nederland.

Of het er nu 120.000 of 160.000 zijn, duidelijk is dat er in de provincie Utrecht de komende 30 tot 40 jaar heel veel woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd. In dat kader is de ambitie tot en met 2021 al fors opgeschroefd tot een bouwproductie van 7000 woningen per jaar, zo werd bepaald in de provinciale Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021.

Even los van de acute problemen die de stikstof- en PFAS-dossiers allemaal opleveren, wordt aan het behalen van die doelstelling door alle betrokken partijen hard gewerkt, merkt verantwoordelijk gedeputeerde Rob van Muilekom op. “Iedereen is hiermee bezig: de provincie, de gemeenten, maar ook het bedrijfsleven, beleggers, projectontwikkelaars, de woningcorporaties. En dat is ook nodig. We krijgen het alleen maar voor elkaar als we het samen doen.”

Tijdens een recente bijeenkomst van de VNG Utrecht en Bouwend Nederland over mobiliteit en woningbouw reikte Van Muilekom daarom nog maar eens nadrukkelijk de hand richting gemeenten. Wij kunnen helpen op het moment dat het niet lukt om plancapaciteit te realiseren of de pijplijn gevuld te krijgen, luidde zijn boodschap.

Menskracht en deskundigheid

Dat is zeker geen loos gebaar geweest, zo stelt Van Muilekom later in een interview met vngutrecht.nl. Op tal van fronten kan de provincie volgens hem gemeenten concreet van dienst zijn. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een hoogbouwvisie, de invulling van het binnenstedelijke bouwprogramma of het ‘hard’ krijgen van bestemmingsplannen. “Wij stellen onze deskundigheid ter beschikking aan gemeenten die daar behoefte aan hebben.”

Het blijkt namelijk in de praktijk toch wel behoorlijk ingewikkeld te zijn om te voldoen aan de wens zoveel mogelijk woningen binnen de bestaande rode contouren te realiseren. “Binnenstedelijk bouwen kost meer geld en is complex. En elke gemeente loopt tegen andere vraagstukken aan. Bijvoorbeeld: in hoeverre biedt hoogbouw oplossing? De een gruwelt al bij een hoogte van 4 of 5 verdiepingen, terwijl voor de ander 20 bouwlagen nog niet hoog genoeg is. Hoe ga je daar nou mee om?”

Reden voor de provincie om binnenkort een ‘topmeeting’ over hoogbouw te organiseren. “Waarom zou je het doen? Hoe zou het er in de praktijk uit kunnen zien? Past hoogbouw überhaupt wel in het bestaande binnenstedelijke weefsel? Elke gemeente loopt tegen dit vraagstuk aan en allemaal zijn we op zoek naar het antwoord. Dat betekent dus ook dat je heel veel kunt leren van elkaar. Laat een gemeente als Amersfoort maar eens vertellen over haar Hoogbouwvisie. Daar kunnen we allemaal iets van opsteken.”

Toon 1 van 3
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.