In de raadsvergadering van de gemeente Vijfheerenlanden van 23 maart 2023 is Shalandra Hitipeuw geïnstalleerd als wethouder. Zij volgt hiermee John van der Velden op, die in dezelfde vergadering benoemd werd tot raadslid voor VHL Lokaal.

Hitipeuw is op 27 maart 2023 begonnen als wethouder. Zij werd in maart 2022 geïnstalleerd als raadslid en eind 2022 verving zij tijdelijk Wim van Dijk als fractievoorzitter. Na de bekendmaking van het aftreden van wethouder John van der Velden op 14 december 2022 stond VHL Lokaal voor de uitdaging om een nieuwe kandidaat–wethouder voor te dragen. In Hitipeuw werd een geschikte kandidaat gevonden.

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.