Toon 1 van 2

Donderdag 1 juni 2017 werd in het Stadshuis Nieuwegein een Inspiratiesessie over de Staat van Utrecht gehouden. De bijeenkomst was georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht in goede samenwerking met het Netwerk Utrecht2040. De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht en is tot stand gebracht in nauwe samenwerking met o.a. de gemeente Utrecht en het Netwerk Utrecht2040.

Het in de raadzaal bijeengekomen gezelschap was breed samengesteld: naast raadsleden, leden van de colleges van B&W en gemeentesecretarissen was er een aantal bestuursadviseurs van diverse Utrechtse gemeenten.

De bedoeling van de bijeenkomst was om aan de hand van de Staat van Utrecht inspiratie te bieden voor zowel de huidige als de komende bestuursperiode door te laten zien wat in de provincie Utrecht en haar gemeenten speelt en welke speerpunten beleidsmatig kunnen worden benut of worden meegenomen in verkiezingsprogramma’s of gemeentebegrotingen.

Ook werd gekeken naar de inhoud van de Staat van Utrecht, welke relevante opgaven daarin gesignaleerd kunnen worden en werd inspiratie geboden hoe de Staat van Utrecht kan worden gebruikt en ingezet.

Doorontwikkeling

Joris Hogenboom

Na de opening door Pim Bannink, namens het bestuur van de VNG afdeling Utrecht, was het woord aan Joris Hoogenboom, voorzitter van het Netwerk Utrecht2040 en directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Hij wees er op dat de nieuwe Staat van Utrecht een doorontwikkeling is van de vorige versie Was dat eerst vooral op provinciaal niveau, is dat nu met name op gemeentelijk niveau. De Staat heeft diverse functies: het is niet alleen een monitor maar ook een middel voor dialoog.

Jeannine van Bree, projectleider bij de NMU, beschreef vervolgens de diverse onderdelen van de Staat van Utrecht. Het is een enorme databank met diverse onderdelen gerangschikt over 12 thema’s en 40 subthema’s. Met de data van de 26 Utrechtse gemeenten zijn allerlei vergelijkingen mogelijk, ook tussen de 12 provincies. De website van de Staat van Utrecht bevat ook een analyse van de data: wat zeggen de cijfers en hoe kunnen deze worden geduid. De gegevens zijn afkomstig van onder meer het CBS en het RIVM. Behalve de site is er ook een overzichtelijk boekje verschenen. Naast overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties kan de Staat ook gebruikt worden door burgers.

Toon 1 van 2
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.