Toon 2 van 2

Discussie

Jeannine van Bree

De bijdrage van Jeannine van Bree leverde een interessante discussie op. Duidelijk werd dat er aan het actualiseren van de gegevens wordt gewerkt. Bij een aantal onderwerpen worden meerjarenprognoses gegeven, maar dat is helaas niet overal het geval. Veel vragen gingen over extra informatie, maar dat hangt af van de beschikbaarheid. De Staat is een provinciebrede databank, maar helaas is een verbinding met andere databanken nog niet mogelijk.

Benadrukt werd dat de huidige Staat niet allesomvattend is en dat wensen ten aanzien van de volgende editie beslist welkom zijn. In dat verband wordt ook de samenwerking gezocht met de EBU, U10 en dergelijke. Eén van de meer gehoorde wensen was om meer prognoses en trends in beeld te krijgen.

Jeannine van Bree benadrukte ook het belang van de Staat waar het gaat om de bruikbaarheid voor verkiezingsprogramma’s. Erik van Loon, bestuursadviseur bij de gemeente Zeist, beaamde dat en gaf aan de Staat ook te gaan gebruiken voor het overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad. Omdat er zoveel informatie in gebundeld is, wordt de Staat in Zeist ook gedeeld met de raadsfracties en de politieke partijen.

Pieter de Kruif, wethouder in Woudenberg, merkte op dat het goed is om allerlei gegevens te duiden maar zou deze graag zo veel mogelijk met elkaar in relatie willen brengen. Jan Overweg, wethouder in Leusden, zei het interessant te vinden bepaalde ontwikkelingen te kunnen objectiveren. Er zijn gemeenten die ten opzichte van Leusden op bepaalde terreinen betere cijfers halen, bijvoorbeeld als het gaat om woninginbraak. Dat riep bij hem de vraag op wat hij dan op dat gebied van andere gemeenten kan leren.

Verdieping

Joris Hogenboom sloot de geanimeerde bijeenkomst af door er op te wijzen dat het werken met data leuk blijft, maar ook andere inzichten en verdieping oplevert. Hij riep de aanwezigen op de Staat van Utrecht breed te benutten en vooral ook collega’s enthousiast te maken hetzelfde te doen. Tenslotte deed hij een beroep op alle gebruikers om onderwerpen of gegevens die worden gemist of zijn opgevallen vooral te melden. Ook voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen via info@staatvanutrecht.nl.

Aanbod van de Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht en is tot stand gebracht in nauwe samenwerking met o.a. de gemeente Utrecht en het Netwerk Utrecht2040. Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via info@staatvanutrecht.nl.  Bent u geïnteresseerd in een bijdrage over de Staat van Utrecht binnen uw organisatie (bv. bij een raadsvergadering), dan kunt u ook contact opnemen.

Toon 2 van 2
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.